Stojanka majka Knežopoljka

Stojanka majka Knežopoljka

Skender Kulenović / Dec 08, 2019

Stojanka majka Kne opoljka A modernist Partisan version of the traditional Bosnian lament with strong elements of the Serbian folk epic Stojanka a mother from Kne opolje written by Skender Kulenovi in stands as a poetic

 • Title: Stojanka majka Knežopoljka
 • Author: Skender Kulenović
 • ISBN: null
 • Page: 389
 • Format: Hardcover
 • A modernist Partisan version of the traditional Bosnian lament with strong elements of the Serbian folk epic Stojanka, a mother from Kne opolje , written by Skender Kulenovi in 1942 stands as a poetic testimony of sufferings of the people from Kozara region in World War II Hey Kozara Mountain, my green sister,the other mother of my son Mla en,from afar you are seen,anA modernist Partisan version of the traditional Bosnian lament with strong elements of the Serbian folk epic Stojanka, a mother from Kne opolje , written by Skender Kulenovi in 1942 stands as a poetic testimony of sufferings of the people from Kozara region in World War II Hey Kozara Mountain, my green sister,the other mother of my son Mla en,from afar you are seen,and even further you are heard

  • Stojanka majka Knežopoljka - Skender Kulenović
   389 Skender Kulenović
  • thumbnail Title: Stojanka majka Knežopoljka - Skender Kulenović
   Posted by:Skender Kulenović
   Published :2019-09-14T15:53:28+00:00

  About "Skender Kulenović"

   • Skender Kulenović

    Skender Kulenovi ro en 2 septembra 1910 godine u Bosanskom Petrovcu, je bosanskohercegova ki knji evnik i akademik Pisao je pjesme i poeme, komedije, eseje, kritike, putopise, crtice, pri e te romane.U rodnom Bosanskom Petrovcu zavr io je osnovnu kolu, a potom, nakon naglog osiroma enja porodice agrarna reforma , prelazi u maj ino rodno mjesto Travnik Tu je kao vanjski u enik zavr io Jezuitsku gimnaziju Ve u tre em razredu gimnazije javio se sa prvim knji evnim radom, zbirkom soneta Ocvale primule Zatim je studirao pravo na Zagreba kom univerzitetu.Sara uje u brojnim listovima i asopisima, a 1937 sa Hasanom Kiki em i Safetom Krupi em pokre e u Zagrebu muslimanski asopis Putokaz Godine 1941 stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine Kulenovi u ratu pi e poeme, ure uje listove Bosanski udarnik, Glas, Oslobo enje Odmah poslije rata je direktor drame Narodnog pozori ta u Sarajevu Ure uje Pregled, Knji evne Novine i Novu misao Od 1 maja 1957 pa sve do 31 maja 1970 bio je dramaturg Narodnog pozori ta u Mostaru, a kasnije urednik u beogradskoj Prosveti.Umro je 25 januara 1978 godine u Beogradu.


  932 Comments

  1. Pusto leži Knešpolje,obnemoglo, suro, jalovo.I ko sipnja ga pritišćesunčano olovo.Sve je gluvo, bezuvo. Ni ptice, ni pčele.Samo u praznu sobuUbasa samotno telepa glavom o zatvorena vrata tučei beuče,ko u grobu


  Leave a Reply